Resultater

Young Connect har eksisteret siden 2011, og vi har igennem årene hjulpet en række forskellige unge med individuelle behov. Projektet er løbende blevet evalueret og tilpasset så vi kan nå ud til netop det segment, der i størst grad kan drage nytte af en frivillig mentorrelation

Match

Vores placeringer i henholdsvis Odense og Århus har begge kapacitet til op til 25 match. Da der løbende er tilgang af nye mentes og mentorer, samt match der afsluttes, kan dette tal dog variere en del i perioder.

I april 2016 havde over 100 unge med anbringelsesbaggrund haft en mentor. Dertil kom oveni 30 udsatte unge, som havde haft andre udfordringer såsom manglende motivation for uddannelse, fastholdelsesproblematikker samt kriminalitetstruede unge, som også fik stor gavn af at få tilknyttet en frivillig mentor igennem Young Connect.

Mentorrelationen varer typisk et års tid, men kan nogle gange vare op til to år, alt afhængigt af den unge og dennes behov. Mentorrelationen hjælper den unge med:

  • At stoppe misbrug

  • Fastholde uddannelse

  • Bryde med uheldige venskaber/relationer

  • Etablere nye netværk og venskaber

  • Modarbejde ensomhed

  • Genoprettelse af familiære relationer

  • Bisidde ved vigtige møder

  • osv.

De unge melder tilbage at en af de helt store forcer ved Young Connect er mødet med en frivillig mentor.

Unge er glade for en frivillig mentor

Projektet bæres i høj grad af frivillige kræfter, hvorfor vi har stort fokus på at værne om disse frivillige via kontinuerlig uddannelse, fyraftensmøder og løbende supervision. Vi oplever at mange af vores frivillige bliver hængende efter det første match og derfor er tilknyttet projektet i 1-2 år med flere match – nogle gange endnu længere. Dette er med til, i samarbejde med vores veluddannede koordinatorer i Odense og Århus, at sikre mentor og mente ”match” af høj kvalitet.

 

Siden efteråret 2011 har over 150 forskellige frivillige været mentorer i Young Connect