FORÆLDER

   

MANGLER DIT BARN EN UVILDIG AT TALE MED?

Som forælder kan det være svært at tage hul på og snakke om følsomme emner og udfordringer med sit barn. Det kan være svært at tackle emner som dødsfald i familien, skilsmisse, problemer i skolen eller om mere diffuse emner som ensomhed og stress.

Young Connect Rådgivningen er et tilbud om gratis rådgivning til unge i alderen 12-25 år. De unge kan komme med alt lige fra store til små problemer og udfordringer. Måske oplever de, eller har oplevet, kærestesorger, mobning, ensomhed, problemer i hjemmet, fysiske og psykiske overgreb, skoleproblemer.

Film om Young Connect Rådgivningen – mellemlang version

Den unge er velkommen til at tage dig eller et andet familiemedlem eller en ven med i rådgivningen. Vi er dog meget bevidste om, at de unge ofte gerne vil have, at samtalerne er fortrolige, og det er selvfølgelig den unge selv, der bestemmer, om den unge sidder alene i selve samtalerummet. Der er derfor også mulighed for, at man som pårørende kan vente udenfor med en kop kaffe, the eller kakao mens rådgivningen finder sted. 

  

HVAD ER EN RÅDGIVNING?

Med udgangspunkt i den udviklingsstøttende samtale får de unge mulighed for at få talt om deres problemer i et fortroligt rum. Rådgivningens formål er at give de unge en oplevelse af at blive set, mødt og hjulpet videre samt at blive rustet til at håndtere de forskellige problemer, de er udfordret af.

De unge har mulighed for at komme til en enkelt rådgivning, indgå i et forløb, enten individuelt eller i en gruppe, eller blive henvist videre til anden behandling eller rådgivning. Håbet er, at det vil forebygge, at de unges problemer vokser sig større.

Tilbuddet er anonymt, hvilket vil sige, at dit barn ikke vil blive registreret nogen steder. Vi spørger derfor hverken til navn eller cpr-nr. 

HVORDAN VED JEG, AT MIT BARN MISTRIVES?

Der sker store forandringer i teenage-årene hos den enkelte, psykisk såvel som fysisk. Det kan nogle gange være svært at vurdere, om ændringer hos ens barn er en naturlig udvikling, og det kan derfor også være svært at vurdere, om ens barn mistrives. Den unge fortæller måske ikke direkte om det eller er ikke selv bevidst om det. Nedenfor har vi listet nogle ting, der kan være tegn på, at dit barn mistrives:

  • Ændringer i søvnmønster: Sover dit barn for meget eller for lidt? Har han/hun svært ved at falde til ro?
  • Ændringer i humør: Der foregår en masse hormonelt betinget i teenagere, men hold alligevel øje med markante og/eller hyppige humørsvingninger. Agerer han/hun meget irrationelt? Trækker han/hun sig i stigende grad fra sociale interaktioner såsom i skolen, venneflokken, familien eller til fritidsaktiviteterne?
  • Ændringer i opførsel: Er dit barn pludselig blevet meget hemmelighedsfuld? Daler karaktererne pludselig i skolen? Er der ofte problemer med dit barn i skolen eller til fritidsaktiviteter? Ved eller mistænker du/I om han/hun indtager alkohol/narkotika?
  • Ændringer i kost og motion: Det er typisk for unge i tiden, at de går meget op i kost, motion og image. Sundhed kan være godt, men der ses en stigende tendens til overtræning samt spiseforstyrrelser. Er dit barn begyndt at blive optaget af eller bekymret for sin vægt? Spises der for meget/for lidt, når familien er samlet om bordet? Er han/hun hemmelighedsfuld om sine madvaner?

Flere af disse ændringer kan sagtens være en del af dit barns naturlige udvikling. Men det er vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt forandringerne fortsætter over en længere periode samt evt. får en væsentlig indvirkning på andre aspekter af dit barns liv, såsom venner, fritidsaktiviteter og skole.

ER DU I TVIVL ELLER HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte vores koordinator for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde.

Kontakt vores koordinator