Hvorfor en mentorordning?

De fleste børn og unge mennesker i Danmark indgår i naturgivne, stabile og kontinuerlige relationer med voksne mennesker; forældre, mostre, onkler og bedsteforældre. Dette er et privilegie anbragte børn og unge ikke nyder. I stedet oplever denne gruppe ofte brudte relationer med forældre, plejeforældre, voksne på anbringelsesinstitutioner og lærere. Disse børn og unges relationer med voksne begrænser sig derfor til voksne med tilknytning til offentlige instanser. 

Det er disse brudte relationer der i særlig grad kan skabe udfordringer for nuværende og tidligere anbragte unge. Udfordringer såsom at klare sig dårligere i skolen end de andre elever, uheldige venskaber, misbrug o.lign. 

Når de unge via Young Connect matches med en voksen mentor, får de pludselig mulighed for at opbygge en kontinuerlig voksenrelation, der ikke er underlagt regler og arbejdsgange via det offentlige. 

Det er relationen der gør en forskel

”Jeg kommer fra en dårlig baggrund. Alle de der gode oplevelser med café og fællesskab. Dem har jeg ikke haft så mange af”. Helal, mentee

Siden 2015 har projekt Young Connect arbejdet med at tilbyde mentorrelationer til tidligere og nuværende anbragte unge. Igennem Young Connects levetid har projektet matchet over 150 unge med en voksen mentor. Med en tillidsfuld relation er målet at skabe udvikling, dér hvor den unge er.

De unges fortællinger centrerer sig omkring, hvordan den frivillige mentorstøtte udgør et modstykke til de omfattende erfaringer, de har haft og fortsat har med professionelle, der er ansat til at hjælpe dem. Et modstykke, der træder frem som havende betydning for, at de unge i samspillet med den frivillige mentor kan komme til forståelse med dem selv som andet og mere end problembærende klienter, der skal behandles. Og fikses. 

”Mine kontaktpersoner [fra kommunen], når jeg ringer, så siger de om jeg ikke kan ringe i morgen. (…). Og når jeg ringer til min mentor, selvom det er klokken lort om natten, så snakker hun med mig.” Barbara, mentee

På sin vis er det ikke mentoren, der gør en forskel. Det er selve relationen, som mentee og mentor er sammen om at udvikle, der gør en forskel. I denne afgrænsede, lukkede relation føres der reelle og ligeværdige dialoger, der åbner op for flere perspektiver på eget liv. Dette kan føre til nye vinkler og syn på tilværelsen, der igen kan føre til uopdagede handlemuligheder, der øger mentees mulighed for igen at tage styring i eget liv.

Det frivillige versus det professionelle

Frivilligheden er noget andet end det professionelle, idet det frivillige engagement rummer særlige muligheder for unge, som har haft, og i varierende grad fortsat har, omfattende kontakt med professionelle i deres daglige livsførelse. Den frivillige relation mellem mentor og mentee stiller et særligt mulighedsrum til rådighed for de unge, hvor de kommer til forståelse med dem selv som nogle, der er villet og værd at vise opmærksomhed som værdifulde mennesker og ikke i kraft af, at de er klienter.

“Nogle af de gode ting ved at have en mentor er, at det er rart at have en voksen, som hverken er familie eller en voksen “fra systemet” (som nærmest skal rapportere alt), at snakke med”. Pernille, mentee

Mentorstøtten bidrager med noget egentligt i de unges daglige livsførelse, som også har positiv indflydelse på deres livskvalitet, selvom det ikke udelukker hverdagens udfordringer og konflikter.

Forskningsresultater fra SFI i 2016 understøtter Young Connects arbejde med de unge mennesker. Rapporten ”Anbragte unges overgang til voksenlivet – Evaluering af fire efterværnsinitiativer under efterværnspakken”, som afdækkede forskellige mentorprojekter viste blandt andet, at tryghed i de unges relationer kombineret med vedholdenhed mv. giver øget potentiale for udvikling. Et udviklingspotentiale, der kan rykke de unge til uddannelse og beskæftigelse. 

Hvad er en god mentor?

Med den yngste mentor på 22 til den ældste et sted i 70’erne, spænder Young Connects tilknyttede mentorer bredt. Her er studerende og pensionister, pædagoger og undervisere. Alle er de med til at rumme og støtte udsatte unge, og være livsvidner på deres vej. Mangfoldigheden er en af Young Connects, forcer der for alvor kommer i spil på månedlige fyraftensmøder, hvor der er mulighed for sparring på tværs, foruden individuel sparring med den lokale koordinator.

”Det kræver noget faglig indsigt og livserfaring […] Man skal være åben og imødekommende, og ikke have en fast dagsorden for samtalerne. Det er den unge der skal sætte dagsordenen, men man skal også holde fast i at tale om problemerne.” Bo, mentor

Det kan være svært at få øje på præcis, hvad der gør en mentor eminent. Er det fagligheden? Den personlige historie? Livserfaringen? Eller en kombination af disse evner. En ting er dog essentielt som mentor: At man har hjertet med.

”Man kan godt kalde mig en slags livsvidne, for jeg følger jo med i hans liv - både hans sociale liv og hans uddannelse - selvom det er sådan lidt fra sidelinjen. Samtidig oplever jeg at blive lyttet til, og jeg tror, at mine besøg gør en forskel for ham.” Jane, mentor 

Nogle gange kan man i samspillet med andre mennesker opleve, at der opstår noget, der er på grænsen til det magiske. Der sker et eller andet i dialogen, i mødet med den andens autenticitet. Et eller andet som er vanskeligt at sætte ord på, men som alligevel intuitivt fornemmes som værende så betydningsfuldt og vigtigt, at det kommer til at gøre en forskel for, hvordan man forstår den anden, sig selv og livet. 

”Mentor-relationen har for mig været en unik mulighed for at blive klogere på livet og på det at være menneske. Min mentee og jeg har mange ting til fælles – bl.a. at vi ikke selv har besluttet at blive sat i verden og, at vi ingen indflydelse har haft på vores opvækstbetingelser. Men livet har på mange måder ikke givet os de samme forudsætninger.” Mikkel, mentor