Cases

Nogen gange kan det være svært at gennemskue, hvad det egentlig indebærer at arbejde som frivillig. Hvilke udfordringer kan man komme til at stå overfor, hvordan takler man dem samt ikke mindst hvad man personligt får ud af relationen. Tidligere og nuværende mentorer fortæller at deres mentorrelation ikke kun giver dem mulighed for at hjælpe et ungt menneske videre i livet, men også udvider deres egen indsigt og gør dem klogere på livet. Nedenfor har vi samlet en række cases som måske kan give et lidt mere nuanceret indblik i hvad opgaven som mentor i Young Connect indebærer.

Jane får ny indsigt

Jane er frivillig i Young Connect og får lov til at gøre en forskel i et ungt menneskes liv. Samtidig får hun selv gennem mentorsamtalerne ny indsigt og oplever at blive lyttet til.

- Som frivillig mentor har jeg fået et indblik i en tilværelse og en opvækst, som er fundamentalt anderledes end min. Det er et privilegium, og det sætter mange ting i perspektiv for mig, når jeg lytter til min mentee og hører, hvordan verden ser ud fra hans synsvinkel.

- Man kan godt kalde mig en slags livsvidne, for jeg følger jo med i hans liv - både hans sociale liv og hans uddannelse - selvom det er sådan lidt fra sidelinjen. Samtidig oplever jeg at blive lyttet til, og jeg tror, at mine besøg gør en forskel for ham. Det er fordi, besøgene er ensbetydende med interesse for og andre øjne på de tanker, han gør sig, og oplevelser han har. I den forbindelse er jeg sikker på, at frivilligheden spiller en stor rolle. Jeg repræsenterer jo kun mig selv. Min mentee ved, at jeg kommer til vores ugentlige møder, fordi jeg gerne vil, og ikke af pligt eller fordi det er en arbejdsopgave.  

Helene - At hjælpe er et basalt behov

Helene synes, at indsatsen som mentor giver en balance i hendes liv, fordi meget i hendes arbejdsliv handler om resultater, bundlinje og hvad der er økonomisk fordelagtigt.

- Vi gør hvad vi kan for at give vores egne børn noget godt med på vejen, så hvorfor ikke give andre end vores egne en smule med også. I mit job handler det specielt om resultater og bundlinje.  Det at være mentor har givet en rigtig god balance i mit liv. Her får jeg lov at hjælpe et menneske uden at jeg skal tænke på om det er økonomisk fordelagtigt.

- Det er et basalt behov hos mennesket at hjælpe og et stort behov hos mig, hvilket gør mig glad. Jeg ved, at man aldrig kan blive forældre for dem, men som mentor kan jeg være der på de tidspunkter, hvor min mentee lige har brug for det. Mange af disse unge har ikke den livline, som alle andre børn har. For mig handler det at være mentor om, at være den livline.

Kasper bruger personlig erfaring

Kasper har været mentor for en ung pige med anbringelseshistorik i 2 år. Her fortællerhan hvad der motiverede ham til at blive mentor og hvad han ønskede at give sin mentee med på vejen:

- Jeg søgte ind i Young Connect, fordi jeg følte, at det ville være et sted, jeg kunne bruge min tid produktivt og meningsfuldt. Kort tid efter min henvendelse til Young Connect i januar 2013 kom jeg til samtale og mødte en ung 18-årig pige. Fra starten kunne jeg se, at denne unge pige og jeg havde mange ting til fælles. Vi kom begge med et anstrengt forhold til egen familie. Mit ønske var at kunne give hende svar og læring på livets udfordringer, så hun på sigt kunne leve sit eget liv på en ansvarlig og tilfredsstillende måde. Jeg ville ikke diktere, hvad hun skulle gøre. Jeg ville stille mine livserfaringer til rådighed, fortælle hvad jeg har gjort, og hvilke erfaringer jeg har gjort mig.

- Jeg ønsker, at mine erfaringer og livsoplevelse har været med til at give hende svar på nogle af hendes tunge spørgsmål. Jeg kan kun håbe, at det kan være med til, at hun får ryddet op i sit eget liv. Alle mennesker kæmper med de indre dæmoner. Min mentee har sine dæmoner fra en miserabel og utryg barndom, men hun har hjertet på rette sted og kæmper sig frem i verden. Hun tilkæmper sig sin retmæssige plads til et lykkeligt og fyldigt liv.

- I skrivende stund har min mentee og jeg kendt hinanden, som mentor og mentee i snart to år. Hun har rykket sig langt fra at være en usikker og indadvendt pige til nu at være lidt mere selvsikker og stortalende. Hun har mod på livet. Det har ikke været min fortjeneste – hun rykker sig selv. Det har dog været berigende og gjort mig glad at have været med.