Hvad andre har skrevet

SFI-rapport: Mentorordninger hjælper unge

Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at mentorprojekter, som ”Young Connect” under KFUM’s Sociale Arbejde, giver store resultater for nuværende og tidligere anbragte unge. 

Det er især relationen mellem den frivillige voksne mentor og den unge, der har betydning for de resultater som der opnås med de unge.

Her er et citat fra Opsummeringen i rapporten:

"...Undersøgelsen af initiativet viser, at de frivillige organisationer tilbyder en støtte, som de deltagende unge oplever som særdeles værdifuld for deres liv og udvikling. Samlet set er det gennemgående for de potentialer, vi har fremhævet, at de bidrager med en stabilitet og vedholdenhed, der skaber en tryghed for de unge. Den tryghed skaber lydhørhed og velvilje hos dem. Derigennem opstår et potentiale for at rykke de unge og udvikle dem i en retning, hvor både uddannelse og beskæftigelse bliver realistiske målsætninger. Vi ser således et specifikt potentiale i at arbejde på den måde, de frivillige projekter i dette initiativ har gjort, i forhold til at bringe tidligere anbragte unge videre i livet." (Kilde: Anbragte unges overgang til Voksenlivet, SFI 2016)

Speciale i pædagogisk psykologi

Signe Juhl Møller og Christina Greve har i sommeren 2015 skrevet specialet Mentorstøtte - Et kvalitativt studie af en frivillig mentorstøtte for tidligere anbragte unge. Signe og Christina har interviewet unge i Young Connect om den frivillige mentorstøttes betydning i de unges daglige livsførelse. Undersøgelsen viser, at frivilligheden i mentorstøtten giver særlige muligheder for, at de unge forstår sig selv som værdifulde mennesker, der er mere og andet end behandlingskrævende og fortabte klienter. Det er specielt kvaliteten af mentorrelationen, hvor de unge oplever at blive lyttet til, der gør forskellen for de unge mentees. Specialet fik karakteren 12 på kandidatstudiet i Pædagogisk Psykologi på Århus Universitet. Signe og Christina har skrevet en artikel med de vigtigste pointer og konklusioner fra specialet.

Artikel: Betydningen af en mentorstøtte for tidligere anbragte unge

Speciale i samfundsvidenskab fra KU

Kirstine Karmsteen og Sanne Bruun Hansen har skrevet specialet Ny vej for effektive alliancer mellem den offentlige og den frivillige sektor, hvor samarbejdet mellem Young Connect og de tre deltagende kommuner bliver belyst på 166 spændende sider. Her er meget læring at hente om kommuners og en frivillig organisations samarbejde.

Speciale: Ny vej for effektive alliancer mellem den offentlige og den frivillige sektor