Hvad er Young Connect?

Young Connect er et mentortilbud baseret på frivillighed. Vi henvender os  til unge med anbringelsesbaggrund i alderen 14-30 år, der kan profitere af en støtte fra frivillige ressourcestærke voksne som forberedelse til det selvstændige voksenliv.

Young Connect helt kort

  • Mentorordning for tidligere og nuværende anbragte unge i alderen 14-30 år
  • Frivillige mentorer med lyst til at gøre en forskel for et andet menneske
  • Operere i fem kommuner: Århus, Syddjurs, Odense, Nordfyn og Nyborg
  • Har et kontor i henholdvis Odense og Århus, begge med en meget faglig kompetent koordinator tilknyttet

Hvorfor mentorordning?

De fleste børn og unge mennesker i Danmark indgår i naturgivne, stabile og kontinuerlige relationer med med voksne mennesker; forældre, mostre, onkler og bedsteforældre kan nævnes. Dette er et privilegium anbragte børn og unge ikke nyder. I stedet oplever denne gruppe ofte brudte relationer med forældre, plejeforældre, voksne på anbringelsesinstitutioner og lærere. Disse børn og unges relationer med voksne begrænser sig derfor til voksne med tilknytning til offentlige instanser.

Det er disse brudte relationer der i særlig grad kan skabe udfordringer for nuværende og tidligere anbragte børn. Udfordringer såsom at klare sig dårligere i skolen end de andre elever, uheldige venskaber, misbrug o.lign.

Når de unge via Young Connect matches med en voksen mentor, får de pludselig mulighed for at opbygge en kontinuerlig voksenrelation, der ikke er underlagt regler og arbejdsgange via det offentlige.

Forskning viser, at disse mentorordninger med en voksen, ressourcestærk mentor kan have en afgørende betydning for nuværende og tidligere anbragte unges trivsel og succes i uddannelsessystemet og på jobmarkedet