Hvem kan vi hjælpe?

Young Connect er for unge, der har været døgnanbragt. Den unge er karakteriseret ved: 

 • At være i alderen 14-30 år.
 • At være anbragt på en døgninstitution, på eget værelse, hos en plejefamilie eller under andre særlige foranstaltninger.
 • At være færdig med et kommunalt efterværnstilbud.
 • At have afslået at modtage kommunalt efterværn.
 • Ikke at have fået tilkendt et kommunalt efterværn.
 • At være tilknyttet et kommunalt efterværn, hvor det ses gavnligt for den unges fortsatte udvikling at supplere med et efterværn, der er basseret på frivillighed. 

Hvad er udbyttet for den unge?

Helt konkret bliver den unge matchet med en mentor, som man mødes med minimum et par timer om ugen.

Young Connect tager matchprocessen meget seriøst, hvorfor både den unge samt mentoren har stor indflydelse på hvem de bliver matchet med. Inden et reelt match mødes begge parter med en af vores dygtige koordinatorer i Odense eller Århus for at gennemgå forventninger o.lign. Derefter vil man, i selskab med koordinatoren, få mulighed for at mødes med ens eventuelle match. Efter en uges "summen" vil man igen blive kontaktet af koordinatoren for at høre, om man er interesseret i matchet. Giver begge parter grønt lys, går mentorrelationen i gang.

Herefter er det op til den unge og dennes mentor, hvad der behøves hjælp til. Eksempler kunne være:

 • Kontakt til UU-vejleder, uddannelsesinstitution eller kommunen
 • Modarbejde ensomhed - gå ture, deltage i aktiviteter, tage på café
 • Bryde med uheldige venner, vaner eller relationer
 • Opbygge gode vaner, venskaber eller relationer
 • Får hjælp til at overskue hverdagen; tøjvask, madindkøb, budgetlægning
 • osv.

Hvordan bliver den unge tilknyttet Young Connect?

Alle kan kontakte Young Connect på vegne af den unge, så længe den unge har givet samtykke til det. Den unge kan også selv kontakte os.

Sagsbehandleren, vejlederen, fastholdelsesmedarbejderen m.fl. kan henvise den unge direkte til Young Connect. Den unge skal blot give samtykke til, at Young Connect må tage kontakt. Den lokale koordinator vil herefter kontakte den unge og fortælle om tilbuddet. Hvis den unge ønsker at deltage, aftaler koordinator og den unge det videre forløb.

Læs mere om vores koordinatorer og placeringer her: Odense & Århus